Կ Ա Ր Մ Ի Ր Գ Ի Ն Ի

Category: ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՆԻ

MEYRON-ը ժամանակի ճանապարհորդություն է դեպի քաղաքակրթության և մշակույթի ակունքներ` որտեղ բացահայտվում են հայկական գինեգործության հնագույն ավանդույթները։