Մ Ե Յ Ր Ո Ն Ս Պ Ի Տ Ա Կ Ա Ն Ա Պ Ա Կ Գ Ի Ն Ի 2 0 2 0

Tag: ՄԵՅՐՈՆ ՍՊԻՏԱԿ ԱՆԱՊԱԿ ԳԻՆԻ 2020

MEYRON-ը ժամանակի ճանապարհորդություն է դեպի քաղաքակրթության և մշակույթի ակունքներ` որտեղ բացահայտվում են հայկական գինեգործության հնագույն ավանդույթները։