Մ Ե Յ Ր Ո Ն Վ Ա Ր Դ Ա Գ Ո Ւ Յ Ն Ա Ն Ա Պ Ա Կ Գ Ի Ն Ի 2 0 2 0

Tag: ՄԵՅՐՈՆ ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԱՆԱՊԱԿ ԳԻՆԻ 2020

MEYRON-ը ժամանակի ճանապարհորդություն է դեպի քաղաքակրթության և մշակույթի ակունքներ` որտեղ բացահայտվում են հայկական գինեգործության հնագույն ավանդույթները։